55-114 Wisznia Mała, ul. Lipowa 35, tel. 71 312-82-15

REKRUTACJA

 

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2023/2024


 

Szanowni Rodzice!

 

 

 

Dnia 8 marca 2023 zostanie uruchomiona elektroniczna rekrutacja do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wiszni Małej, która potrwa do 22 marca 2023r. 


Link do rekrutacji dla kandydatów:

https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/gminawiszniamala

lub

www.gminawiszniamala.przedszkola.vnabor.pl

 


 

Po uzupełnieniu WNIOSKU, drukują Państwo pełną dokumentację (wniosek wraz z załącznikami) i składają w sekretariacie placówki tylko PIERWSZEGO WYBORU.

 

W przypadku problemów z logowaniem prosimy o kontakt telefoniczny 71/312-82-15 w godzinach 7.00-15.00.


 

Zarządzenie nr 9/2023 Wójta Gminy Wisznia Mała w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym

 

ZARZĄDZENIE DYREKTORA ZSP W SZEWCACH W SPRAWIE POWOŁANIA KOMISJI REKRUTACYJNEJ W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM W STRZESZOWIE 


WOLA KONTYNUACJI


 

 Copyright 2013-2023 Przedszkole Publiczne w Strzeszowie